Slabbert Le Cornu

Predikant in South Africa

Read my blog

Pro Regno = Vir die Koninkryk

Gebore in Pietersburg, en het matriek gedoen by Affies in Pretoria. Getroud met Dorothea en ryklik geseën met agt kinders (Joanette, Hannelie, Doret, Mia, Berto, Hilke, Christien, Adriaan).

Dien as predikant in die Gereformeerde Kerk Carletonville, Suid-Afrika.

Kontakbesonderhede:
Tel. 018 787 5444
Selnr. 082 770 2669
E-pos: [email protected]
Webblad: www.proregno.com

Donasies vir Pro Regno:
Naam: S. Le Cornu
Absa tjekreknr. 01095190673
Takkode: 632005

Dankie !