QH88

Student in 68 Đ.Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội