Quản trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu

Small Business Owner, Chef, and Barista in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu

Small Business Owner, Chef, and Barista in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

Trường đào tạo quản trị nhà hàng khách sạn á âu, với các khóa học quản trị quản lý nhà hàng khách sạn ngắn hạn chuẩn quốc tế 5 sao.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 18006148

#quantrinhahangkhachsanaau #qtnhksaau