Quốc Nguyễn

Photographer, Director, and Art Director in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam