Ragnhild Salomonsen

Mother, Public Speaker, and Coach in Årnes, Norge

Read my blog

Som menneske elsker jeg å være i bevegelse. Og mer og mer oppdager jeg at det er akkurat det jeg er. Helt naturlig, og uten å måtte anstrenge meg, strekke meg mot noe eller endre på noe som helst. Jo mer jeg ser av at livet leves fra innsiden og ut, jo mer kan jeg også se at det er nettopp i stillheten at bevegelsen kommer i flyt. Når jeg faller tilbake i roen, slutter å gi oppmerksomheten min til tankene, og ser at følelsene mine kun er en guide til det som foregår inni meg - til kvaliteten på tankene mine i øyeblikket - kan jeg innta en mer upersonlig holdning til livet. Resultatet er at livet blir rikere og mindre komplisert.

Jeg har et spesielt engasjement for foreldrerollen. Som mamma har ingenting hjulpet meg mer enn å se nettopp hvordan vi hele tiden skaper våre egne opplevelser. Det hjelper meg å se mitt barns følelser separat fra mine egne, og til å innta perspektiv når vi står i følelsesmessig kaos. Kaos forblir kaos bare så lenge vi gir det betydning i tankene våre. Når vi går inn en reaktiv sinnstilstand, preget av usikkerhet. Ved å nøytralt betrakte kaoset uten å foreta oss noe, faller vi helt naturlig tilbake til vår medfødte ro - der visdommen igjen kan få guide oss.

Om du vil ha en samtale med meg for å utforske dette dypere for deg selv er det bare å ta kontakt på:

[email protected]

  • Work
    • Elsk Meg Opp