Rent nog

workshops in Sverige

Attend my event

Workshop serien Rent nog [What is Clean Enough?] startade 2018 i Göteborg. Det är en serie interdisciplinära sammankomster som tar upp filosofiska och etiska aspekter kring rengöring av konst- och kulturhistoriska ytor. Målet med workshopserien är att uppmuntra till interdisciplinära samtal kring rengöring av främst arkitekturintegrerad konst i ett vidare perspektiv. Senaste workshopen höll i Uppsala den 5 oktober 2018. Evemangen har fått stöd från Märta, Gunnar, Arvid Bothéns stiftelse (NKF-S).

Arrangörer: Inst. kulturvård, Göteborgs universitet, Disent AB, University Museum, Trondheim, Tidigmodern kulturhistoria vid Uppsala universitet, Cultural Heritage Agency of the Netherland.