Rent nog

workshops in Sverige

Attend my event

Under 2018 arrangerades en workshopserie med namnet "Rent nog" [What is Clean Enough?], där filosofiska och bevarande-etiska aspekter kring rengöring av konst- och kulturhistoriska ytor stod i fokus. Ta del av arrangemangets koncept/program. De två workshopparna har sammanfattats i två artiklar i Realia: texter från Göteborg och Uppsala.

En podcast följer arrangemanget, där Anna Henningsson, initiativtagare till [Rent nog], tillsammans med Marie Clausén, författare till bl.a. "Sacred Architecture in a Secular Age: Anamnesis of Durham Cathedral" (Routledge, 2017) samtalade kring vad 'renhet' och ´smuts´ egentligen betyder för konst och arkitektur.

Podcast in Swedish and English version

[Rent nog] har fått stöd från Märta, Gunnar, Arvid Bothéns stiftelse genom Nordiska Konservatorförbundet i Sverige (NKF-S). Workshopparna har möjliggjorts genom stort engagemang av följande arrangörer:

Tidigmodern kulturhistoria vid Uppsala universitet, University Museum, Trondheim, Disent, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet.

Koncept & organisation: Anna Henningsson, Disent och Charlotta Hanner Nordstrand, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.