Richard Korver

advocaat in The Netherlands. Amsterdam

Visit my company website

mr. Richard Korver is sinds 2000 advocaat. Hij is oprichter van Richard Korver advocaten | lawyers.

Hij is modern gespecialiseerd, hetgeen inhoudt dat hij zich heeft toegelegd op het voeren van procedures (litigation) en onderhandelingen. Dat sluit aan bij zijn achtergrond als oprichter en trainer van The-Act-Trainingen, een bureau dat sinds 1996 trainingen in communicatieve vaardigheden voor (juridische) professionals verzorgt.

Zijn cliënten zijn veelal mensen met een vrij beroep en scholen, zorginstellingen en ondernemingen. Echter ook particulieren worden regelmatig door mr. Korver bijgestaan.

Procedures waarbij raakvlakken zijn tussen straf- en civiel recht komen veel voor. Daarbij valt o.a. te denken aan tuchtrechtelijke verwijten die aan een professional worden gemaakt, procedures tegen de overheid aangaande onrechtmatige detentie of TBS, of een Kort Geding tegen publicatie van foto's van vermeende winkeldieven. Ook instelliingen die te maken krijgen met problematiek rondom grensoverschrijdend gedrag roepen regelmatig de hulp van mr. Korver in.

Bij grensoverschrijdend gedrag binnen instellingen (verzorginsghuizen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke) komen meerdere gebieden van het recht samen. Gedacht kan worden aan arbeidsrecht, strafrecht, onderwijsrecht, tuchtrecht, maar ook aan toezich door inspecties en andere autoriteiten. Een advocaat die dan de regie kan nemen en houden in alle vormen van communicatie is van het grootste belang.

Juridisch inhoudelijk heeft hij zich - buiten het procesrecht - met name toegelegd op het gebied van WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), ondernemingsrecht en zedenzaken.

Hij was tot 1 juni 2009 bestuurslid van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Vereniging voor Vrouw en Recht, Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht en bestuurslid van Stichting The-Act en stichting The-Act-Plays, een theatergezelschap.

Hij is medeoprichter en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). Hij staat slachtoffers van zware (zeden)misdrijven bij zowel in de strafprocedure, maar ook civiel in het verhalen van schade of in het familierecht om de gevolgen van het misbruik zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast staat hij ook verdachten van zware (zeden)misdrijven bij.

  • Work
    • www.jeadvocaat.nl