Rồng Tiên Sa

Teacher, Project Manager, and Actor in 02A Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

Read my blog

Giới thiệu: Học viện Rồng Tiên Sa hoạt động dựa trên tiêu chí gây dựng sức mạnh mới trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông đa phương tiện, đặc biệt lĩnh vực Đào tạo Nghệ thuật – Kỹ năng.

Hastags, tag: #Rongtiensa #hocvienkynang #DaotaoMC #Nghethuat

Địa chỉ: 02A Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

Phone: 0905448557

Website: https://rongtiensa.vn/