Sanedi Hambi

Student, Web Developer, and Personal Trainer in Stockholm, Sweden

Sanedi Hambi

Student, Web Developer, and Personal Trainer in Stockholm, Sweden

Read my blog

Hello, I’m Sanedi. I’m a student living in Stockholm, Sweden. I am a fan of photography, sports, and politics. You can read my blog with a click on the button above.

Det ironiska är att ju mer du försöker att identifiera vem du är, desto ömtåligare är du sannolikt att känna om dig själv. Det kan vara en omvänd korrelation mellan fråga som ställs och den lätthet med vilken du upplever ditt liv. Tyngdpunkten bör inte ligga på att upptäcka vem du är (vad är begravd under), men för att underlätta framväxten av vad du vill uppleva.

Vår identitet bör ses som en pågående process. Snarare än en statisk bild, vi bör anamma en flytande känsla av själv, vilket innebär att vi ständigt re-framing, organisationsförändringar, nytt tänkande och nytt-med tanke på oss själva. Hur annorlunda skulle livet vara om snarare än att fråga: "vem är jag, vi planerade hur vi skulle vilja att engagera sig i livet?

besök min sida här kolopsi.se