Pham Sang

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Education
    • Thăng Long Lâm Hà
    • Trường THPT Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm