sang kaw

Ting buan son:..

Aux koe lox viex son rhawm aux, aux si mie tix krai ceeix, mawh son pa dix pa ha an, viang mawh hoek yaox aux gum lox aik, ka O, lox an si daing khaw ka rhawm aux! viang mawh nan aux tom tix krai lih! " Krax een rhawm lang khawm krax ploi rhawm mhawm mai paox tix an! Mawh krax mhawm son grum rhawm!." Krax grum rhawm mai paox an, mawh pa mhawm son haok huan ceu cao ex.

Moh haktiex nyiex yaong moh ceu cao tix caw tix yuh pa dix?

Meung hoik mawmh meung ex, nyiex yaong hoik mawh nyiex ma ot ex, pui ku ceu hoik mawh pui hak tiex cao ex, phan ang ex moh paox tix, pui yaox tix moh ex, phan ang ex yuh kaing nyiex yaong cao tix, pui yaox tix yuh? Phan ex tawx pui tang dah yuh, kix hoek mawh si miang ka ex, hoek map nai ka piang ex. Phan ang ex sang tawx pui hoek tix map nai ka piang tix, ex khaw tix grum rhawm thung bung paox tix yuh kaing haktiex nyiex yaong cao tix haok huan awm pui piang meung.