Sang Lê Thanh

Director, Editor, and Web Developer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hire me

Sinh ra tại Đồng Nai, làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Là một người đam mê lập trình, thiết kế và sáng tạo dựa trên những người đi trước, sáng tạo và phát triển để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Kết nối với tôi:

https://medium.com/@sangltdn

https://www.facebook.com/sangltdn

https://twitter.com/sangltdn

https://www.linkedin.com/in/sangltdn