Sanja Čabarkapa

Budva

Rođena 8.12.1980. godine u Pljevljima.

Pravni univerzitet-Beograd;

pripravnički staž-advokatura;

volonterski rad-Privredni sud-Beograd;

trenutno-pravni zastupnik privatnih društava-Kotor;-Crna Gora;

  • Work
    • pravni zastupnik-Crna Gora;
  • Education
    • diplomirani pravnik