Santi Piñeiro Edreira

Futuro Historiador da Arte. Pretensión de actor. Intento de dramaturgo. Sorte de político. Case fotógrafo.