sandra TJ

sandra TJ

Coratge és alçar-se cada matí i tornar-ho a intentar Sóc com sóc senzilla i una persona natural, treballadora, responsable i amb sentit de l'humor capaç d'aportar passió a cada projecte a què em vincule. M'agrada conéixer, aprendre i canalitzar les energies que es potencien al treballar en grup i equip. M'estic profesionalizant, no cesse en el meu interés constant, reinventant-me sense parar perquè l'adaptació al canvi i la innovació són la meua marca personal, la projecció dels meus sons la fusione amb el fer dels meus actes dia darter d'un altre dia. La passió és una actitud i si convertixes el teu treball les teues relacions les teues inquietuds en passions, la teua creació es: la felicitat."