Santosh Poudel

Bandung, Indonesia

.op ı ʎɐʍ ǝɥʇ sı ǝuo pɹıɥʇ ǝɥʇ puɐ ʎɐʍ buoɹʍ ǝɥʇ sı ǝuo ɹǝɥʇo ǝɥʇ .ʎɐʍ ʇɥbıɹ ǝɥʇ sı ǝuo.....sbuıɥʇ buıop ɟo sʎɐʍ ǝǝɹɥʇ ǝɹɐ ǝɹǝɥʇ Passionate

 • Work
  • Telkom University
 • Education
  • Mount Annapurna School
  • Little step Higher Secondary School
  • Institute of Engineering, WRC
  • Telkom University