Maria Ferrer

Badalona

Maria Ferrer

Badalona

- El mon virtual és la meva passió, ja sigui a nivell professional com a personal.

- Des de fa uns anys utilitzo molt el suport informàtic en les activiats d'ensenyament aprenentatge amb els meus alumnes. Des de l'inici vaig incorporat l'IPAD en algunes de les activitats i l'èxit ha estat assegurat.

- Tinc una extensa xarxa social i estic encantada. M'agrada molt estar al dia dels nous programes i especialment en xarxa educativa i desprès treballo amb els programes i les aplicacions.

  • Work
    • Barcelona