Sao Kim Branding

Web Developer, Designer, and Editor in SaoKim Group, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Attend my event

Sao Kim Branding cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện từ tư vấn chiến lược, thiết kế nhận diện thương hiệu đến truyền thông thương hiệu. Gần 15 năm kinh nghiệm và hơn 8000+ dự án thành công.

SaoKim Group, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

0964699499