Sao Kim Digital

Software Engineer and Art Director in SaoKim Group, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Sao Kim Digital

Software Engineer and Art Director in SaoKim Group, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Attend my event

Sao Kim Digital cung cấp giải pháp thiết kế website thương hiệu đạt 5 chuẩn vàng: Chuẩn Thương hiệu - Chuẩn UX/UI - Chuẩn Sales - Chuẩn Marketing - Chuẩn SEO. Hơn 5000 khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ.

#saokim #saokimdigital

SaoKim Group, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

0964699499