Semai skolen

Student in Brønderslev, Danmark

Visit my company website

Semaiskolen er et opholdssted, der består af 3 opholdssteder; Enggaardsvej, Stuehuset og Hovedbygningen samt en intern skole.

Semaiskolens pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor den enkelte elev bliver set og hørt, samtidig med at den professionelle hos Semaiskolen tager ansvaret for relationens kvalitet. Hos Semaiskolen har hvert barn har tilknyttet en kontaktpædagog, som udover at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn er koordinator for samarbejdet med dets forældre og den anbringende kommune.

Semaiskolen er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau, og vi bruger nærmiljøets tilbud til at integrere eleverne i nærsamfundet. Semaiskolens mål er at øge den enkelte elevs selvfølelse, så denne bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. En styrket selvfølelse åbner op for anerkendelse af sig selv og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge.