Tịnh Hân

Chung một nhà với Oh Sehun

  • Work
    • Quét rác tại SM Town
  • Education
    • Học khoa Điện Lực