shizukamogami

hello, this is afie's list of fickin:main:- Takane Shijou- Uzuki Shimamura- Shizuka Mogamimain-ish (not MAIN but still. main)- Haruka Amami- Airi Totoki- Yuriko Nanao- Karin Miyoshi- Tomoyo Kanzaki- Nagisa Momoe- Ran Shibuki