shop FPT Telecom

Doctor, Nurse, and Filmmaker in Tòa nhà FPT, L29-31-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Attend my event

"Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom

Website: Shopfpt.vn

Email: [email protected]

#shopfpt #FPTtelecom #telecom"

Tòa nhà FPT, L29-31-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel:0907894499