Hạt Rẻ Shop

Social Media Manager, Consultant, and Project Manager in Hà Nội, Việt Nam

Read my articles

Hey, tôi là Hạt Rẻ.Tôi là người quản lý truyền thông xã hội sống ở Hà Nội, Việt Nam.Tôi là một fan hâm mộ của thời trang, thiết kế và đan.Tôi cũng thích may và hàng thủ công.Bạn có thể đọc bài viết của tôi với một nhấp chuột vào nút ở trên.