Cuccut Màu

Nam Din�, Ha Nam Ninh, Vietnam

I love myseft and i love shou too~

  • Work
    • DBSK
  • Education
    • THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định