Suman Chandra Shrestha

Birtamode, Jhapa, Nepal.

मनोरन्जन र प्रबिधिमा रुची भएको सिकारु म । कसैको प्रभाबमा, कसैको अभाबमा जिउन नचाहने, आफ्नै मस्त स्वभाबमा जिउन चाहने म ।

  • Education
    • Bachelor in Commerce.