Shu Ureshino

Shinmatsudo minami Elementary School Nango Junior High School Hakuyo High School Keio University