Silvija Kaukovic

Rođena sam 1978 godine, živim u Sesvetama i radim u Zagrebu.

Trenutno sam zaposlena na Županijskom sudu u Zagrebu, kao zapisničar, ali s obzirom da je posao na određeno i da Sud nema mogućnosti daljnjeg zapošljavanja (unatoć potrebi) u potrazi sam za novim i zanimljivim poslom/poslovima!

Stručnjakinja sam za ruski i mađarski jezik s diplomom Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pa ako surađujete s Mađarima ili Rusima u meni ćete imati vrsnog komunikatora kako u pisanoj tako i govornoj korespodenciji te dobrog poznavatelja prilika i kulture ponašanja u tim zemaljama.

Posebno bi istaknula moje komunikacijske sposobnosti, otvorenost i spremnost na suradnju čime moje mogućnosti nadilaze samo poznavanje jezika (znam i engleski izvrsno, te se sluzim i njemačkim i francuskim).

Kroz nekoliko godina rada kao zapisničar na županijskom sudu i administrator u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo upoznala sam način rada u državnim institucijama, radila na brojnim predmetima iz sfere prava i ekonomije i istovremeno iz njih svakodnevno učila. Poznajem radno pravno odnose, znam organizirati ljude, ured i poslovanje i s pravom mogu reći da svakom mogu biti desna ruka, a po potrebi i preuzeti upravljanje.

Privatno sam osoba koja je mirna, staložena, a prijatelji za mene kažu da ih inspiriram kao osoba koja je uvijek pozitivna i snalažljiva.

Uz poslovnu karijeru, zadovoljna sam i obiteljski, prije svega zbog prekrasnog petogodišnjeg sina koji je moja pokretačka snaga!

Silvija Kauković