Sim Hotel

Software Engineer, Web Developer, and Small Business Owner in Hanoi, Vietnam

Sim Hotel

Software Engineer, Web Developer, and Small Business Owner in Hanoi, Vietnam

Visit my website

Simhotel là Phần mềm quản lý khách sạn hàng đầu tại Việt Nam - phát triển bởi Magenest. Chúng tôi mang đến công cụ tối ưu hóa quy trình quản lý với thâm niên hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc giúp các chủ khách sạn ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Simhotel đã đạt được nhiều thành công và hàng nghìn người trong cộng đồng Software Developer tại Việt Nam biết tới như một Hotel Software System số 1 hiện nay.