Simonida Vukobrat

Beograd

Predajem psihologiju u 15. beogradskoj gimnaziji. Učenike, pre svega, poštujem i trudim se da im razvijem ljubav i interesovanje prema mojoj nauci i učenju, uopšte.

Prirodu volim i poštujem, iz morskih i planinskih predela crpim snagu, a u čitanju, učenju i otkrivanju novih saznanja, istinski uživam!