Single Mum

Mother in Vietnam

Read my blog

Cộng đồng mẹ đơn thân lớn nhất ở Việt Nam.

Mang lại giá trị thiết thực cho mẹ và bé. Giúp xã hội Việt Nam có một cái nhìn đa chiều và tích cực hơn về các bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, tài năng và tràn đầy năng lượng.

Là nơi hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức mẹ và bé để mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và xã hội.