Vãn Nguyệt Cung

Student in Việt Nam

Read my blog

Vãn Nguyệt Cung được thành lập để đăng cái bản fic của chủ nhà. Nhưng chủ nhà hiếu kỳ với edit nên đã tìm thành viên cùng làm việc.

Các tình yêu của cung :

+ Sin Nguyễn ( big Boss nhưng nhỏ tuổi )

+ Sát Tỷ ( Edit + Beta )

+ Mai Tử ( Edit )

+ Mạc Vy ( Edit )

+ Vũ Linh ( Edit )

+ White ( Edit + Converter )

+ Tiểu Cử Gia ( Edit + Beta )

+ Bạch Thần Quan ( Edit )

Giờ nhà đang ôm

+ Bồ Đề Kiếp

+ Thiên Tài Thứ Nữ

+ Đệ Nhất Thịnh Hôn

+Ngọt ngào và đắng cay

+ Đích nữ khí phi