சிந்து பைரவி

Consultant, Student, and Writer in Thanjavur, India

View my portfolio

கேட்க மட்டுமே பிடித்த பாடல்கள்;

கனவில் மட்டுமே வரும் காதல்;

காரணமேயின்றி தோன்றும் புன்னகை;

காற்றை கட்டியணைக்கும் கைகள்;

கண்டதை கிறுக்கும் பேனா.

-நான் சஞ்சரிக்கும் உலகம்

  • Education
    • MBA