สิปปกร เหลืองมีกูล

Student, Doctor, and Musician in Thailand

View my portfolio

สวัสดีผมชื่อสปปกรเหลืองมีกูลเรียนอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับอายุ13ปีครับ