Ŝis¢ⓐ ђªrчäηtö

Disiηi…, di dυηiα ќεcilκυ, ακυ мεηggαЬυηgκαη sмυαηγα. Iмαjiηαsi, мεмőri, мiмρi, ηγαtα мαυ ρυη ƒiκsi, ğακ ρεrlυ cαri tαυ мαηα ƒακtα, мαηα iмαji, dαη ğακ ρεrlυ мεηilαi καtα-καtακυ dεηgαη lögiκα αtαυρυη ρεrαtυrαηмυ..