Системи за сигурност

Web Developer in София-град, България

Visit my website

За незапознатите, домофонът е просто средство за комуникация между обитателите на дадено жилище и тези, които по една или друга причина са се оказали пред входната им врата. Всъщност, домофонните системи са едни от най-старите системи за сигурност, използвани в съвременното общество, но те стават все по-съвършени, по-интелигентни и в същото време по-лесни за използване.

Каква домофонна система можете да използвате днес?

Домофоните, предлагани на съвременния пазар биват два вида:

Класически аудио домофон

Модерен домофон с камера – видеодомофон

И двата вида имат своите предимства, като изборът им се определя на база нуждите на обекта, търсеното ниво на сигурност, бюджет и предпочитания на ползвателите. Устройството на двете системи не се различава особено. В единия случай имаме добре познатия домофон, предлагащ единствено звукова комуникация между двете страни. Системата представлява: домофонно табло с разговорно устройство и звънци, домофонна централа, захранваща и управляваща цялата система и апартаментни слушалки.

При новите разработки, така наречените видеодомофони имаме отново същите компоненти с идентични свойства, но към тях са добавени видеокамера и монитор, позволяващи възпроизвеждане на образ. Този тип домофони навлизат все по-широко в употреба, поради значително по-големите си възможности. С избора на по-прецизно и качествено устройство, вие можете да наблюдавате входа на своя дом или жилищна сграда по всяко време на денонощието и дори да извършвате запис, когато отсъствате.

Кои са предимствата на модерните домофонни системи?

На първо място ще изтъкнем, че това е една от най-достъпните и лесни за интегриране системи за сигурност. За хората с ограничен бюджет, които не могат да си позволят внедряване на многокомпонентна система за контрол на достъпа, домофонът носи значителни предимства. Той съвместява работата на няколко типа охранителни системи, макар и с много по-слаби функции.

Така например, камерата на домофона поема донякъде дейността на системата за видеонаблюдение, а опцията за задействане на входната врата посредством домофонна централа наподобява доста работата на съвършените електронни заключвания, задействани от дистанция. Освен по-ниската им цена, спрямо тази на по-съвършените системи, видеодомофоните от ново поколение използват най-високите технологии и могат лесно да се доусъвършенстват във времето