Matej Sitár

Človek je zodpovedný nie len za to, čo robí,

ale aj za to, čo nerobí a mal by.

Lao'C