Σπύρος Κασιμάτης

Αθήνα

Σπύρος Κασιμάτης

Αθήνα

Του '54. Στα είκοσί μου σπούδασα γλωσσολογία και λογοτεχνία (ΑΠΘ)· στα τριάντα μου, ιστορία (MA, UCL-SSEES)· στα σαράντα, διοίκηση (ΜΒΑ, CIIM)· στα στερνά πενήντα, προσωποκεντρική συμβουλευτική (PgDip, MSc ―σε εξέλιξη―, ICPS-U Strathclyde). Δουλεύω στην εκπαίδευση απ' το 1982· με εφήβους στην τάξη· με διοικητικούς στο υπουργείο παιδείας· με δασκάλους σε νηπιαγωγεία και σχολεία· με πρόσωπα που πενθούν. Διδάσκω λογοτεχνία και θεωρία της γνώσης σε εφήβους· ασκώ τη συμβουλευτική· εκπαιδεύω ενήλικες στη διαχείριση των συναισθημάτων, στην αποτελεσματική επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων.