Sơn Phạm

Art Director, Photographer, and Doctor in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Sơn Phạm

Art Director, Photographer, and Doctor in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Read my blog