Sơn Phạm

Art Director, Photographer, and Doctor in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam