Sören Olsson

Author in Stockholm, Sverige

En av författarna till böckerna om Sune och Bert och många fler. Publicerade första boken vid 19 års ålder. Har arbetat som författare på heltid sedan 1986. 152 publicerade böcker, utgivna i ungefär 25 olika länder har sålt cirka 12 miljoner exemplar. ----- One of the authors of the books about Sune and Bert and many more. Published first book at age 19. Has worked as a freelance writer since 1986. 152 published books, translated in about 25 different countries, has sold about 12 million copies.

  • Work
    • Bliss AB