Nataša Balvínová

Baví mě hledat nové a netradiční postupy řešení. Je pro mne důležitá jasná komunikace a otevřenost. Umím naslouchat a dávat zpětnou vazbu. Ráda se učím a poznávám, jak na seminářích tak četbou zajímavých knih. Práce s lidmi a hlavně dětmi mi přináší mnoho podnětů pro moje další směřování.

V centru mého zájmu je působení rodiny a školy na rozvoj osobnosti dítěte. Z tohoto důvodu bych se ráda věnovala propagaci nenásilné komunikace .

mám dobré komunikační dovednosti – umím navázat kontakt s klientem a získat si jeho důvěru

jsem týmový hráč, umím spojovat lidi, jsem nekonfliktní a potíže řeším s humorem

jsem flexibilní – umím se adaptovat v novém prostředí, ráda se učím nové věci

neustále se vzdělávám a nové poznatky umím používat ve své práci (samostudium, semináře)

jsem samostatná, otevřená a tolerantní

upřednostňuji nezávislost a pracovní klid

Formální vzdělání jsem získala na Filosofické fakultě University Karlovy , kde jsem studovala historii. Přestože jsem velkou část svého profesního života věnovala výchově svých dětí, navštěvovala jsem řadu seminářů, kde jsem se věnovala svému osobnímu růstu. Tato zkušenost mě přivedla k zájmu o systemickou psychologii a téma rodiny . U AMČR jsem absolvovala kurzy mediace, kde mne nejvíce oslovila rodinná mediace. Pro lepší pochopení problematiky rodiny jsem absolvovala ve Vzdělávacím centru Inspirace v Liberci semináře k této problematice. Nadále se soustavně vzdělávám v metodě NVC /nenásilná komunikace/, v mediaci a v psychologii, jsem absolventka kurzů z oblasti rodinné mediace, dokážu dobře komunikovat s klientem, mám zkušenosti s vedením účetnictví, jsem lektorka, koordinátorka aktivit v rodnném centru, ECDL Start certifikateMS PublisherStereoangličtina mírně pokročiláruština mírně pokročilářidičský průkaz B