Evžena Janovská

Nabízím poradenství v oblasti výživy i poradenství v oblasti dluhů a jejich prevence. Naše zdraví, naši fyzickou i psychickou kondici ovlivňuje strava i stav naší peněženky, stav našeho bankovního účtu. Zdravě může žít i chudý člověk, nesmí se však utápět v dluzích, kdo se utápí v dluzích, nemá obvykle ani myšlenky, čas ani peníze na to, aby žil zdravě, aktivně.

Mojí klíčovou znalostí i schopností, která mi umožňuje být dobrá v oboru výživového poradenství i v oboru dluhového poradenství, je schopnost získat informace, analyzovat je a předávat je dál. Z této schopnosti vychází také moje publikační činnost, ke které přidávám znalost stylistiky. K mým dalším vlastnostem, bez kterých se dluhový poradce neobejde, patří empatie, schopnost naslouchat druhým, jejich potřebám, schopnost analyzovat postupy a najít optimální řešení, trpělivost, vytrvalost i zájem o problematiku finanční gramotnosti a schopnost stále se vzdělávat.

K mým zájmům patří prevence předlužení, řešení dluhů a vše, co se týká finanční gramotnosti, propagace neziskových organizací i lidí, kteří pomáhají druhým, zdravý životní styl a fytoterapie, zajímavé přednášky a semináře, společné procházky přírodou s přáteli, i kulturní akce (koncerty, divadla, zajímavé přednášky, kino, výstavy), četba knih, výroba bižuterie.