Jana Jechová

Nikdy mi nebyla lhostejná nepohoda nebo neštěstí blízkých lidí, kterým jsem se snažila v pozdějším věku pomoci radou, podáním pomocné ruky nebo prospět nějakým činem. Zvlášť v dnešní uspěchané, konzumní společnosti je důležité být prospěšný lidem, kteří pomoc potřebují, ať jsou to handicapovaní, senioři, nebo jiná "riziková" skupina.

Po letech, kdy jsem pracovala v administrativě, jsem začala jako dobrovolník docházet do nemocnice na oddělení LDN, kde jsme ještě s dalšími dobrovolníky organizovali program pro pacienty, ať už to byly různé hry, nebo jen povídání si.

Na základě této dobrovolnické aktivity jsem se rozhodla hledat si zaměstnání v sociální sféře, konkrétně v práci se seniory.

Kromě toho, že mám již několikaleté zkušenosti s touto cílovou skupinou, jsem komunikativní, umím a také velmi ráda naslouchám. Dokáži zorganizovat různé aktivity a dělám to s velkou radostí.