Ludmila Kopečná

Během své pracovní kariéry jsem prošla pozicemi v marketingu, reklamě, od středního po vysoký management. Zároveň mám zkušenosti s řízením a administrací projektu dotovaného z fondů EU.

Bohaté a různorodé zkušenosti, které jsem za tu dobu nabyla, bych velmi ráda uplatnila v neziskovém sektoru, kam směřuji.

Mými silnými stránkami, které nabízím, jsou schopnost samostatné i týmové práce, řízení týmu, schopnost motivovat sebe i ostatní, zájem na dobrých mezilidských vztazích, schopnost navazovat a udržovat kontakty, dobrá adaptabilita na nové prostředí a schopnost učit se, zvládání krizových situací, dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, odpovědnost, orientace na výsledek, mladý duch, příjemné a kultivované vystupování.