Helena Kučerová

Od začátku, kdy jsem vstoupila do pracovního procesu jsem pracovala v odvětví služeb, ať už v restauracích, či jako recepční v hotelech. Díky těmto letitým zkušenostem práce mezi lidmi, mohu říci, že mám výborné komunikační dovednosti, je to jedna z mých devíz, kterou mohu nabídnout svému budoucímu zaměstnavateli.

Do budoucna bych ráda pracovala v sociální sféře, konkrétně bych se chtěla zaměřit na práci se seniory. Kde bych ráda uplatnila své další silné stránky, jakými jsou empatie a schopnost naslouchání.

Stojím pevně nohama na zemi, dokážu pracovat v krizových situacích, mám zkušenosti s péčí o nemocné. Ráda bych nabídla své služby jako pracovník v sociálních službách.