Ilona Mašterová

MOJE KOMPETENCE

mám velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti – absolvovala jsem kurz prezentačních dovedností, umím připravit seminář a moderovat ho jako lektor

mám velmi dobré organizační dovednosti z různých oblastí – organizování programu, schůzek, team buildingu, stěhování firmy atd.

jsem velmi dobrý týmový hráč a podpora týmu

jsem všestranná a poměrně rychle se adaptuji v novém prostředí, ráda a dlouhodobě se vzdělávám a učím nové věci

mám zkušenost v jednání a spolupráci se zahraničními partnery a kolegy

mám zkušenost s řízením menšího kolektivu

Vzhledem k mým dlouholetým zkušenostem v administrativě a personalistice, bych se i nadále chtěla v této oblasti rozvíjet a navázat spolupráci.

Umím organizovat čas a aktivity, zajistit personální obsazení firmy,vedení firmy i spolupracovníků v týmu, umím jednat s externími dodavateli a poskytovateli služeb, monitorovat ekonomické vstupy a výstupy firmy, umím připravit podklady pro externí účetní firmu, umím vést sekretariát firmy, umím poskytovat podporu týmu a vedení firmy ve všech aspektech, dokážu zorganizaovat a zprocesovat přípravu a realizaci výstavy, exhibice, prezentace firmy .