Jarmila Novotná

Ačkoliv jsem na přání rodičů vystudovala pedagogiku, tak jsem brzy pochopila, že se chci vydatjiným směrem. Při tomto hledání jsem pracovala v několika odlišných oborech a v komunikacis lidmi, kteří se stali a zůstávají mou dominantou jsem si vyzkoušela řadu možností a přístupůk nim a v tom vidím svou hlavní přednost.

Umím pracovat samostatně, ale také v týmu kde upřednostňuji jasně rozdělené role. Aktivnípřístup a řešení problémů nepovažuji za přítěž a obvykle to patří ke komunikaci s lidmi auspokojování jejich potřeb, které jsem si vyzkoušela jak ve službách ( Studio Evita, cestovníkancelář) tak i v obchodě ( Studio Evita, Lisca Moda). Nemám problém učit se novým věcemv různých oborech ( leasingová společnost, wellness Studio Evita, domov seniorů, cestovní ruch,dámské prádlo), protože každá zkušenost je v životě využitelná. Kreativitu, plánování aorganizování ale i ovlivňování lidí jsem si plně vyzkoušela právě ve Studiu Evita, kde jsme sicepracovaly ve dvojici, ale tím, že jsem celý projekt vymyslela, následně vybudovala a vedla takjsem zcela určovala chod tohoto zařízení. V tomto relaxačně pojatém dámském klubu, kde sekromě rehabilitačního cvičení řešily mnohé vztahové a jiné otázky denního života, jsem mohlarozvinout velmi širokou škálu dovedností, které se neustále prolínaly.

Mou hlavní devizou je mnohostrannost mých zkušeností, které bych zúročila především přikonkrétní práci s lidmi a to nejspíš v přímém kontaktu ať už ve službách, klientském centru neboobchodě.