Regina Palusková

Po předchozích pracovních zkušenostech převážně obchodně - administrativního charakteru jsem měla možnost v rámci své poslední pracovní pozice poznat prostředí neziskového sektoru, které je mi velmi blízké svým smysluplným zaměřením na podporu či pomoc sociálně slabým , ohroženým skupinám naší společnosti. Rozhodla jsem se proto i nadále hledat uplatnění v této oblasti, kde bych mohla zúročit dosavadní poznatky i zkušenosti. Mám ráda práci s lidmi, ať už osobně, telefonicky či e-mailem, považuji se za komunikativního člověka s organizačními schopnostmi, s potřebnou flexibilitou, samostatností a chutí učit se novým věcem.

jsem absolventkou kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách,Absolvování tohoto kurzu vřetně nísledné praxe jsou pro mě úžasnou zkušeností, kterou bych velmi ráda zúročila . Věc, která by podstatně zlešila kvalitu mého života, je najít si práci, která mě bude bavit a přinese seberealizaci a alespoň částečné zajištění , a tím zlepší i mé postavení v rodině. K tomuto bych ráda využila poznatky z výsledků kurzu Mapování kompetencí, včetně vypracované aktuální profesní vizitky.. . Za své dovednosti a již léty i praxí prověřené kompetence považuji především dobré komunikační a organizační schopnosti, které jsem výrazně uplatnila na své dosud poslední pracovní pozici. Dále bych uvedla samostatnost, flexibilitu, chuť učit se novým věcem, schopnost umět přesvědčit lidi, vstřícnost, přátelské chování a s tím související společenská povaha. Práce na počítači je pro mne samozřejmostí, hovořím plynně německy a jsem držitelkou řidičského průkazu B.