Zuzana Švábiková

Nabízím své znalosti, vlastnosti, dovednosti a zkušenosti organizacím v neziskovém sektoru nebo příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby s možností zapojení se do přímé péče a pomoci. A také poskytovatelům sociálních služeb, kde bych vzhledem k dlouhodobé praxi v administrativě mohla být vhodnou administrativní posilou.

JAKÁ JSEM?

jsem spolehlivá, i za nepříznivých podmínek splním, co slíbím, své sliby v osobním životě i na pracovní úrovni beru jako hluboký závazek

jsem starostlivá, velmi mně záleží na spokojenosti nejen mých nejbližších z rodiny a mám dobrý pocit, když k jejich spokojenosti mohu jakkoliv přispět

mám schopnost pozitivně motivovat, dovedu například představit druhým svůj nápad a nadchnout je k jeho realizaci

mám schopnost naslouchat druhým a také si představit sebe sama v jejich situaci, zároveň si uvědomuji odlišnost prožívání druhých

jsem spravedlivá, nenechám se ovlivnit pocity a názory druhých lidí, dávám každému šanci a vnímám každého jako jedinečnou bytost, nenechávám se strhnout dojmy z prvního setkání

mám organizační schopnosti, organizovala jsem pracovní porady a pořizovala z nich zápisy, zajišťovala jsem konání plánovaných pracovních schůzek a jednání dle diáře nadřízeného, zajišťovala jsem občerstvení na poradách a jednáních

umím si efektivně zorganizovat a naplánovat pracovní dobu tak, aby zadané úkoly byly vždy kvalitně dokončené, záleží mně na dobře odvedené práci

jsem systematická, nejednám ukvapeně, vyhovuje mi zacílené, postupné řešení a následná pečlivá příprava zadaných úkolů formou hledání a sběru dostupných informací

preferuji samostatnou práci, není pro mě překážkou zapojit se jako týmová hráčka do kolektivu a podílet se na nalézání optimálních řešení vedoucích ke splnění pracovních úkolů

Jako absolventka kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních službách jsem plně kompetentní zastávat tuto profesi