Viola Vavříková

MÉ KOMPETENCE

• mám schopnost naslouchat druhým, porozumět jejich pohledu, udržet si zároveňodstup

• snažím se žít bez předpojatosti, to znamená neposuzovat druhé, ale vnímat je,poznávat a přijímat je takové, jací jsou, jako jedinečné bytosti

• umím se přizpůsobit situacím a lidem (emoční inteligence vytrénovaná také praxítlumočníka a průvodce turistů), snadno navazuji kontakt

• jsem zvyklá improvizovat

• záleží mi na spokojenosti druhých, ráda k ní vzájemným jednáním přispívám

• mám úctu k lidem.. přírodě.. situacím.. informacím

• jsem klidná, rozvážná a zodpovědná

• ráda a dobře řídím vůz

• mám smysl pro humor

PRACOVNÍ ŽIVOT

Pracovala jsem celý život v kontaktu s lidmi, ať už jako organizátorka nahrávání hudby prozahraničí objednavatele (viz CV – Supraphon, Filmexport) nebo na volné noze především jakotlumočnice a průvodkyně japonských turistů, k čemuž bylo zapotřebí mj. předpokladudobrého naslouchání.

Ráda bych vstoupila do nové práce, která by přinášela radost aspokojenost mně a tím i všem ostatním. Nabízím kvality, které jsem pojmenovala výše, navícvelkou citlivost, spojenou se životem v umělěckém prostředí od dětství. Spíš než práce sdětmi (studium waldorfské pedagogiky) mě v poslední době oslovuje téma seniorů, vmnohém smyslu.

Ráda bych v blízké budoucnosti spojila svůj talent a citlivost tak, abysloužily ku prospěchu starším občanům, jejich důstojnému životu.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

• po více let navštěvuji praktické semináře zpěvu se zaměřením na jeho terapeutickévyužití, ať už ve skupinách či individuálně

• tříletý seminář Waldorfské pedagogiky

• jednodenní i několikadenní semináře psychofonetiky při PACE Praha

• rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“

• v rámci rekvalifikačního kurzu – třídenní praxe v Domově pro seniory Sue Ryder,zapojení do přímé pomoci a péče o klienty, včetně seniorů s diagnozou demence